Vítá vás 3.B

Školní rok 2018/2019 - Vítejte ve třídě 3.B

Podzimní procházka:

Podzimní vycházka ve čtvrtek 27. 9. se vydařila. Přes vodárnu a můstek jsme vystoupili na Vavřineček.

Všem se v přírodě líbilo. Fotky opět ve fotogalerii.

Výlet na biofarmu:

Ve středu 12. 9. 2018 byla naše třída společně s třeťáky školy na exkurzi na biofarmě v Milínově.

Po příjezdu na místo jsme vytvořili 4 skupiny a následně jsme plnili různé úkoly a dozvěděli jsme se nové poznatky. Například jsme stloukali máslo, zkoušeli dojit mléko, poznávali druhy obilí, mlátili cepem, hledali jsme vajíčka, jezdili na koni. Čerstvé máslo nám s chlebem moc chutnalo. Ochutnali jsme i výborný domácí perník a bezovou limonádu. Akce se nám líbila, o čemž svědčí foto ve fotogalerii.

Omlouvám se za pozdější návrat a tím vzniklé komplikace (řidiči ČSAD neměli navigaci a ráno jsme bloudili).

Informace pro rodiče:

Vyučování končí celý týden v 11.40 hodin. Od 10. 9. bude probíhat výuka podle rozvrhu. Prosím, zabalte učebnice.

Obědy budou určitě od pondělí 10. 9. 2018. Stále se uvažuje i o čtvrtku 6. 9. a pátku 7.9. Sledujte internetové stránky školy.

V tomto týdnu dejte postupně dětem pomůcky na VV - temperové a vodové barvy, kalíšek, štětce, voskovky, hadřík na utření štětce, igelit na lavici, tričko nebo zástěru, lepidlo, modelína s podložkou, nůžky.

Na TV budou děti potřebovat cvičební úbor (tričko, leginy nebo tepláky), ponožky, obuv, švihadlo.

Oddělení školní družiny naší třídy je ve 2. patře v učebně HV - vychovatelka J. Antošová.

Rohová budova školy - opravuje se fasáda. Prosím poučte i vy děti, aby byly opatrné a dbaly na svoji bezpečnost.

Exkurze (projektové dopoledne):

Žáci 3. ročníků pojedou 12. 9. na farmu Moulisových v Milínově u Nezvěstic. Bližší informace budou v notýsku.

Přeji Vám i dětem pohodový školní rok a těším se na spolupráci.

I. Polsterová, třídní učitelka

Vítám vás ve škole. Věřím, že jste si prázdniny užily a teď se dáte s chutí do učení.